قرارداد اجرای خط کشی ترافیکی شبکه معابر سطح شهر

موضوع قرارداد: اجرای خط کشی ترافیکی شبکه معابر سطح شهر            نام پیمانکار:شرکت ایمن سازان ساتراپ  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):871,500,000  تاریخ انعقاد:98/04/03          تاریخ پایان قرارداد:98/08/03  مدت قرارداد:چهار ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                   مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۲:۳۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید