قرارداد اجرای میدان گاز

موضوع قرارداد: اجرای میدان گاز            نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1,990,000,000  تاریخ انعقاد:98/04/25          تاریخ پایان قرارداد:98/10/25  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
   صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                              مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۲:۱۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید