قرارداد اجرای زیرسازی کوچه های نواب صفوی

موضوع قرارداد: اجرای زیرسازی کوچه های نواب صفوی            نام پیمانکار:مقصود ستارزاده  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1,950,000,000  تاریخ انعقاد:98/04/23          تاریخ پایان قرارداد:99/04/23  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
  صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                            مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۲:۱۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید