قرارداد اجرای زیرسازی بلوار ولایت

موضوع قرارداد:اجرای زیرسازی بلوار ولایت            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2,130,950,000  تاریخ انعقاد:98/02/31          تاریخ پایان قرارداد:98/06/01  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
      صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                            مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۴۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید