قرارداد خاکبرداری مخلوط رودخانه ای بارگیری و حمل

موضوع قرارداد:خاکبرداری مخلوط رودخانه ای بارگیری و حمل            نام پیمانکار:عبدالله فرجی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1,980,000,000  تاریخ انعقاد:98/02/31          تاریخ پایان قرارداد:98/09/01  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
 صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۰۹

نظرات بینندگان

پوریا درویشی
0
0
0

5269457130152


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید