قرارداد نظارت و بازرسی بهداشتی کشتارگاه دام شهرداری

موضوع قرارداد:نظارت و بازرسی بهداشتی کشتارگاه دام شهرداری  نام پیمانکار:بهمن ساغری  نام کارفرما:شهرداری نی ریز
 مبلغ قرارداد(ریال): 60/000/000 ماهیانه       تاریخ انعقاد:1401/03/05  تاریخ پایان قرارداد:1402/03/04  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل  

             مشاهده درخواست:دریافت فایل

 
۲ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۳۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید