آقای حسین دهقان

مدیریت روابط عمومی

تلفن:داخلی 208-5320


 • همکاری با واحد های مربوطه شهرداری
 • برقراری ارتباط مستمر با رسانه های گروهی و خبرگزاری ها به منظور انعکاس تشریح فعالیتها و برنامه ها و اقدامات شهرداری
 • برقراری حسن ارتباط بین مردم و واحد های شهرداری از طریق دریافت پیشنهادها، نظرات به منظور انعکاس آن به مسئولان و بالعکس
 • برقراری حسن ارتباط بین کارکنان شهرداری از طریق انعکاس نظرها و پیشنهادهای آنها به مقامات ذیربط
 • تهیه و انتشار جزوات و نشریه های اطلاعاتی و خبری و پوسترهای تبلیغاتی طبق ضوابط
 • اجرای طرحهای لازم به منظور تنظیم گزارشها و اطلاعیه های مختلف جهت آگاهی افکار عمومی از پیشرفت های شهرداری
 • برنامه ریزی و انجام کلیه اقدامات به منظور فراهم نمودن متن مصاحبه ها، سمینارها، کنفرانسها، بازدیدها و جلسات عمومی مربوط به شهرداری
 • فراهم نمودن امکانات برگزاری مراسم سخنرانیها، جشن ها و فعالیتهای مذهبی و ملی و... در شهرداری
 • انجام کلیه امور تشریفاتی و استقبال و بدرقه میهمانان شهرداری
 • تنظیم برنامه مسافرت و بازدیدهای رسمی شهرداری
 • انجام امور خطاطی و طراحی در زمینه های تبلیغاتی و انتشاراتی
 • تهیه عکس و فیلم و گزارشهای خبری از فعالیتهای شهرداری