شورای اسلامی شهر | شهرداری نی ریز
تصویر بند انگشتی

یکصد و نودو دومین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز

با یاد و نام خداوند متعال یکصد و نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر نی ریز با حضور ۷ تن از اعضاء راس ساعت ۲۰:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۸ با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید و تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و عرض خیر مقدم خدمت میهمانان عزیز جناب آقای دکتر ذکایی […]

تصویر بند انگشتی

یکصد و نودو یکمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز

با یاد و نام خداوند متعال یکصدو نودو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر نی ریز با حضور کلیه اعضاء در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۸ راس ساعت ۲۰ با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید توسط برادر سید علاء الدین فقیه آغاز گردید.سپس ریاست محترم شورا ضمن تقدیر و تشکر از حضور به موقع اعضاء […]

تصویر بند انگشتی

یکصد و نودمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز

با یاد و نام خداوند متعال یکصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر نی ریز با حضور کلیه اعضاء روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱/۲۳ راس ساعت ۲۰:۳۰ با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید توسط برادر علیرضا بذرپاش آغاز گردید.سپس ریاست محترم شورا ضمن تقدیر و تشکر از حضور به موقع اعضاء و تبریک سال […]

تصویر بند انگشتی

یکصد و هشتاد و نهمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز

با یاد و نام خداوند متعال یکصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر نی ریز با حضور کلیه اعضاءروز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ راس ساعت ۱۹ با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید توسط برادر جنگجو آغاز گردید. سپس ریاست محترم شورا ضمن تقدیر و تشکر از حضور به موقع اعضاء ، رئوس […]

تصویر بند انگشتی

یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز

با یاد و نام خداوند متعال یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر نی ریز با حضور کلیه اعضاء روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۸ راس ساعت ۸ صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. در ابتدای جلسه ریاست محترم شورا ضمن تقدیر و تشکر از حضور به موقع اعضاء و […]

تصویر بند انگشتی

یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز

با یاد و نام خداوند متعال یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر نی ریز با حضور ۸ تن از اعضاء روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. در ابتدای جلسه ریاست محترم شورا ضمن تقدیر و تشکر از اعضاء محترم شورا به پاس تلاش و […]

تصویر بند انگشتی

یکصد و هشتاد و ششمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز

با یاد و نام خداوند متعال یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر نی ریز با حضور ۸ تن از اعضاء روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۹ راس ساعت ۱۸:۳۰ با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید.در ادامه جزئیات بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ و مشکل تفکیک زمینهای ۳۲ هکتاری واقع در بلوار […]

تصویر بند انگشتی

یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز

با یاد و نام خداوند متعال یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر نی ریز با حضور کلیه اعضاء روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ راس ساعت ۱۸:۳۰ با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید توسط برادر امیر جنگجو آغاز گردید. در ادامه جزئیات بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ و نامه هایوارده به دبیرخانه شورا […]

تصویر بند انگشتی

یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز

با یاد و نام خداوند متعال یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر نی ریز با حضور ۷ تن از اعضاء و با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید راس ساعت ۱۸:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۳ آغاز گردید. در ادامه جزئیات بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ مطرح و به شرح ذیل تصمیم گیری […]

تصویر بند انگشتی

یکصد و هشتاد و سومین جلسه دوره چهارم شورای اسلامی شهر نی ریز

با یاد و نام خداوند متعال یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر نی ریز با حضور ۸ تن از اعضاء راس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۲۱ با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. در ادامه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۶ مطرح و پس از بحث و تبادل […]